Reč Maskota, verovatno dolazi od reči Maska.Verovatno i Maskara pripada toj logici. Ili se varam. I da nije, lepo zvuči. Ljudi su oduvek stavljali nekakve maske sebi na lice. Da onima drugima, oko sebe, pošelju poruku o svom drugačijem liku.

Prve maske su bile ritualne. Narodni vrači su se farbali najrazličitijim bojama kako bi se građanstvu prikazali kao deo nekog drugog, posvećenog sveta. I naravno kako bi sakrili svoj profane lik.Formalno to je bio deo dogovorene igre u kojoj su unapred podeljene uloge.

Identične slike srednjevekovnih zabava uvek u sebi sadržavaju sekvence u kojima neko ima nekakav povez ili krinku preko očiju. Pristajanjem na uloge u tom teatru života, čovek je postao univerzalni glumac koji je počeo sa amaterskom ljubavlju da se uživljava u dnevno glumatanje.

Maska se proširila prema pojmu maskiranje,a to znači celokupno vizuelno pripremanje sopstvenog tela i svoje ličnosti u cilju pribaljanja odrejenih koristi. Ličnih,porodičnih, grupnih, teritorijalnih i državnih.

Jelenko

Ova maskota je radjena za Jelen pivo Apatinske pivare ,

Malo istorije maskote

U osnovi maskiranje je pokušaj da se sakrije osnovni lik i umesto njega da se postavi neki novi, lepši, za tu priliku pristupačniji.I tako je stvorena teza po kojoj je moguće svaku ideju ili stvar ili čoveka zameniti nekom drugom slikom, ili predstavu o njemu samom.

Tako dobijeni proizvod se naziva Maskota.

To je nova slika koja u sebi objedinjuje sve projektovane osobine svog tvorca ili patrona. To je bila iznudjena karika u lancu promotivnih ideja kojima su se različiti proizvodi ili projekti približavali običnom narodu. Maskota fudbalskog kluba je mali dečko, ali maskota nacionalnog fudbalskog tima može da bude petao.Maskota košarkaškog kluba je raskošna lepotica.

Neformalna maskota našeg nacionalnog ekonomskog oporavka je Miki Mauz iz Pariza.Naravno ovo su prenešene ljudske sličnoti ili iskonstruisane slike kojima se stvara novo značenje.Daleko je važnije ono drugo područje gde je čovek preuzeo razne likove iz životinjskog sveta klonirajući ih sa ljudskim osobinama i karaktrnim linijama.

Ti likovi su onda počeli da se obraćaju narodu preko medija. Dai h uejuju da se kupi ovo ili ono. Da dele deci poklone. Jednostavno da rade nešto u korist propagandnih ciljeva. I tako je krug zatvoren. To je još samo jedna karika u lancu opsesivne ekspresije kojima tvorci proizvoda pokušavaju da utiču na veću prohodnost svojih ideja. Najveći deo njih je narano vezan za svet investicija i finansija. Ali…

Potreba ljudi da bude u kontaktu sa životinjskim svetom iz koga je zapravo i potekao,dovela je svet malih životinja do specifične uloge. Spremnost čoveka da se brine o čitavom nizu domaćih ali i onih drugih životinja uvela je specifično osećanje prisnosti prema čitavom nizu pasa, mačaka, petlova, jazavaca, vukova, lisica, mededa, slonova, dinosaurusa, izmišljenih bića sa drugih planeta…

Svima je zajedničko da su oni prijateljski raspoloženi prema čoveku i da hoće da saradjuju. U nekom projektu. Finansijskom.

Animacija, odnosno pokrenuta ideja da svaka stvar kojoj se nacrtaju oči i usta može da prenese sliku čovekove slike, postala je osnovni oblik stvaranja maskota u svetu lake reklame. Predmeta je bezbroj. Od aviona I kamiona do sanduka i amorfnih oblika.
I tako,prerušavanje je završeno.

Današnji svet kao da nije više spreman na svaku vrstu novih slika. Količina zasićenosti najrazličitijim vizuelizacijama je takva da se intenzivno traga za novim humanoidima koji će biti i noviji i ljudskiji. I dok mi o tome mislimo, u nekoj laboratoriji, tamo daleko, stvaraju se novi likovi koji će nam sutra ući u memoriju i ponovo ispričati staru priču u kojoj se kaže da su njihove namere časne, poštene i da se od nas traži samo jedno. Da verujemo u igru.